Fasering


Het project is opgedeeld in twee hoofdfasen

Fase 1

Fase 1 betreft het openmaken van de beek vanaf de Gundelfingenstraat tot aan de Oude Pastorie. De gemeenteraad heeft in december 2008 ingestemd met de uitvoering van het openmaken van de beek tot aan de Oude Pastorie (fase 1).

Fase 1a

Fase 1 is opgeknipt in 2 deel-fases. Fase 1a betreft de ontkluizing van de Keutelbeek vanaf de Gundelfingenstraat, via de Brugstraat, Achter de Kerk naar de Luciastraat. De werkzaamheden voor deze fase zijn uitgevoerd.

Fase 1b

Fase 1b betreft de ontkluizing van de Keutelbeek vanaf de Luciastraat, via de Stegen tot aan de Oude Pastorie. Voor Fase 1b worden momenteel de plannen voorbereid.

Fase 2

Fase 2 betreft het tracé door Neerbeek. In een later stadium neemt de raad nog een uitvoeringsbesluit voor het tracé van fase 2.