Fasering


Het project is opgedeeld in twee hoofdfasen

Fase 1

Fase 1 betreft het openmaken van de beek vanaf de Gundelfingenstraat tot aan de Oude Pastorie. De gemeenteraad heeft in december 2008 ingestemd met de uitvoering van het openmaken van de beek tot aan de Oude Pastorie (fase 1).

Fase 1a

Fase 1 is opgeknipt in 2 deel-fases. Fase 1a betreft de ontkluizing van de Keutelbeek vanaf de Gundelfingenstraat, via de Brugstraat, Achter de Kerk naar de Luciastraat. De werkzaamheden voor deze fase zijn momenteel in uitvoering.

Fase 1b

Fase 1b betreft de ontkluizing van de Keutelbeek vanaf de Luciastraat, via de Stegen tot aan de Oude Pastorie. Gelijktijdig met de uitvoeringswerkzaamheden van fase 1a, zullen gemeente en waterschap samen met de inwoners en de betreffende perceeleigenaren aan de slag gaan met de verdere uitwerking van het plan voor fase 1b op straatniveau.

Fase 2

Fase 2 betreft het tracé door (het buitengebied van) Neerbeek. In een later stadium neemt de raad nog een uitvoeringsbesluit voor het tracé van fase 2.