Doelstellingen


Beperken van wateroverlast

Met het openmaken van de Keutelbeek willen gemeente en waterschap een bijdrage leveren aan het beperken van wateroverlast. Ook wil het waterschap dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie minder wordt belast met schoon water.

Andere voordelen

  • Het creëren van een nieuw leefgebied voor flora en fauna
  • Het herstel van historisch dorpsbeeld
  • Een opknapbeurt voor straat en landschap

"De aanleg van de open beek zal de openbare ruimte van Beek een bijzonder karakter geven en schept mogelijkheden voor de ontwikkeling van kunst, educatie en recreatie."