Inloopavond presentatie voorontwerp Keutelbeek fase 1b

Gepubliceerd op 28 november 2018

Gemeente Beek en Waterschap Limburg hebben jaren geleden het initiatief genomen voor het openmaken van de Keutelbeek. Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode, is in 2014 fase 1A (Gundelfingenstraat, Brugstraat, Achter de Beek) succesvol gerealiseerd. Reden genoeg om verder te gaan met de voorbereiding van fase 1B.

Besluitvorming gemeenteraad tracé

4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het voorlopig ontwerp vastgesteld voor fase 1B. De Keutelbeek zal vanaf het kruispunt Luciastraat - Achter de Beek verder worden aangelegd via de Stegen,  Burgemeester Lemmensstraat, Broekhovenlaan en Bourgognestraat richting de Oude Pastorie (eindpunt fase 1B). Daarnaast zal gelijktijdig met de aanleg van de Keutelbeek ook het oude deel van de Remigiusstraat worden gereconstrueerd, aangezien de wegverhardingen en de riolering hier ook versleten zijn.

Planuitwerking

Graag willen wij u uitnodigen voor een inloopavond op dinsdag 11 december 2018 in het gemeentehuis om kennis te nemen van het voorlopig ontwerp. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u langskomen en staan wij voor u klaar om een toelichting te geven op het ontwerp en uw vragen te beantwoorden. Ook uw op- en aanmerkingen zijn welkom en zullen waar mogelijk meegenomen worden bij de verdere planuitwerking. In 2019 zal vervolgens het definitief ontwerp en bestemmingsplan worden opgesteld. Deze stukken vormen dan de basis voor de besluitvorming eind 2019 door de gemeenteraad inzake het beschikbaar stellen van de financiën voor de uitvoering.

Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben en hopen u op 11 december te mogen begroeten.