Eerste fase open Keutelbeek officieel in gebruik genomen

Gepubliceerd op 25 september 2014

Op donderdag 25 september 2014 hebben wethouder Peter Hovens van de gemeente Beek en Jan Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas, de eerste fase van de ontkluisde Keutelbeek officieel in gebruik genomen. De werkzaamheden zijn afgerond. Wat nog rest is de aanplant van nieuwe bomen langs het tracé, wat in oktober zal gebeuren.

De oplevering van de Keutelbeek fase 1a (vanaf de Gundelfingenstraat, via de Brugstraat, Achter de Beek naar de Luciastraat) is de eerste stap in het weer zichtbaar maken van de Keutelbeek, vanaf de Gundelfingenstraat in Beek, via Neerbeek naar de Geleenbeek bij Sint Jansgeleen.

Wethouder Peter Hovens van de gemeente Beek en Jan Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas zetten de spindelschuif open zodat er weer water door de ontkluisde Keutelbeek stroomt keutelbeek

Begrip en medewerking bewoners

Aan de realisatie van deze eerste fase van het project is een lang voorbereidingsproces voorafgegaan. Wethouder Peter Hovens: “De ontkluizing van de Keutelbeek is een prachtig, maar ook ingrijpend project voor Beek. Het gaat om een aanpassing van de directe woon- en leefomgeving van veel mensen. Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden. Ook tijdens de werkzaamheden zijn de direct aanwonenden nauw betrokken geweest. De impact van de werkzaamheden was immers groot. Mede dankzij het begrip en de medewerking van de bewoners is de uitvoering van de werkzaamheden soepel verlopen. Mede namens de firma Van Boekel spreek ik hiervoor mijn dank uit.”

Meerdere doelen bereikt

Waterschap Roer en Overmaas investeert mee in het project. Voorzitter Jan Schrijen: “Toen ik in de periode 1986 – 1990 wethouder Openbare Werken in Beek was, is er enkele keren wateroverlast geweest in de Adsteeg. Toen was al duidelijk dat er goede plannen en voldoende financiering moest komen om dat te voorkomen. Met het bovengronds brengen van de Keutelbeek leveren we een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de kans op wateroverlast in de gemeente. Bovendien scheiden we schoon bron- en regenwater van afvalwater, herstellen we de historische waarden met de beleving van water als thema en krijgt de openbare ruimte in de gemeente een prachtige opwaardering. Met de oplevering van deze eerste fase hebben we een belangrijke eerste stap gezet om dit doel te bereiken.”

De eerste fase van het project is gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Limburg.

Ex wethouder Jan Bijen onthult de gedenkplaquette